Logo

Условия за връщане

Breadcrumbs Banner

Условия за връщане

Връщане на стоки закупени от онлайн магазина на MUSTAFF PARFUM.

Според действащите наши политики имате право да върнете закупена от вас стока, като се откажете от договора за покупка или предявите рекламация на стока. Подробна информация за начините и условията за това ще откриете в следващите точки.

3. Отказ от договор без причина

3.1. Съгласно действащото законодателство, можете и имате право да се откажете от договор, сключен в интернет или по телефона, без да посочите причина, в рамките на 14-дневен срок от доставката на стоката. В нашата компания всеки купувач има право да се откаже от договора, без да посочи причина в рамките на 14 дни от доставката на стоките. Това важи и за покупки във физическите ни магазини.

3.2. Ако желаете да упражните това ваше право, трябва да ни уведомите за решението си да се оттеглите от договора, в посочения по-горе срок. Най-добрият начин да направите това е да се свържете с нас на тел. +359 893 035 253.

3.3. В случай на отказ от договора, ще ви възстановим покупната цена на стоката. В случай на отказ от договор в рамките на 14 дни от доставката на стоките имате и право на възстановяване на разходите за доставка в размер, съответстващ на най-евтиния предлаган метод на доставка. В случай на по-късно оттегляне от договора ще възстановим единствено покупната цена на стоката. Горепосочените средства се възстановяват незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на оттеглянето. Въпреки това, в съответствие със закона, можем да изчакаме с плащането, докато не върнете стоките. За възстановяването на сумата ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупната цена, освен ако не сме се споразумели за друго.

3.4. Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, трябва да изпратите стоката на адрес МУСТАФФ ООД, гр. Русе, ул. Борисова 4, етаж 3. Ако във връзка със сключването на договора продавачът изпрати на клиента допълнителна стока („подарък“), този подарък също трябва да се върне. В този случай вие поемате разходите, свързани с връщането на стоката.

3.5. Имайте предвид, че по закон носите отговорност за всяко намаление на стойността на стоките, възникнало в последствие на използването им по начин, различен от необходимото, за да се запознаете с тяхното естество, свойства и функционалност (напр. ако използвате парфюм дори след като вече сте го изпробвали). Имайте предвид също, че нямате право да се откажете от договора, в случай че стоките са произведени според вашите изисквания или са персонализирани (напр. опаковки с персонализирани гравюри) и при стоки, които сте извадили от опаковката им и които не могат да бъдат поставени обратно в опаковката по хигиенни съображения (напр. отворени козметични продукти и други стоки, които влизат в пряк контакт с кожата ви). Продавачът предупреждава, че договорът за услугата подаръчна или екологична опаковка не може да бъде прекратен, когато стоката вече е опакована и следователно услугата вече е предоставена (ако клиентът избере за поръчката си услугата подаръчна или екологична опаковка, продавачът предоставя тази услуга незабавно след извършване на поръчката).

4. Рекламации

4.1. В случаи, в които при доставка се установи, че по стоката има дефект, можем да се договорим за обезщетение под формата на ваучер. Също така ще имате право да изискате отстраняване на дефекта под формата на нова доставка или ремонт. В случай, че отстраняването на дефекта е невъзможно или неоправдано за нас, ще имате право да поискате отстъпка от покупната цена, а ако дефектът е съществен, имате право да направите отказ от договора за покупка. Тези права имате също и в случай, че такъв дефект се прояви по-късно.

4.2. Ще носим отговорност за дефекти по стоките, ако те се проявят в рамките на две години от доставянето им или преди датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

4.3. Стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. По подобен начин, недостатъците в подаръци и други безплатни екстри, които предоставяме в допълнение към поръчката ви, не се считат за дефект. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).

4.4. Ще се радваме да сме полезни и да отговорим на вашите въпроси, свързани с оплаквания, на info@mustaffparfum.com или на тел. +359 893 035 253,. Моля, изпратете ни стоките, обект на рекламацията, на адрес МУСТАФФ ООД, гр. Русе, ул. Борисова 4, етаж 3. Моля, не забравяйте да посочите какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.

4.5. Ще ви информираме за хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с вас също и по телефона.

4.6. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта, обикновено няма да надвишат 30 дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.

4.7. В случай на обосновано рекламация ще поемем разходите, свързани с връщането на стоката.